Maksa 5 – Miten maksa oireilee, PKL näkemys

Kuten aiemmin kävimme läpi, maksa kuuluu Puu-elementtiin. Siihen liitetään kevään kiihkeys ja räjähtävä voima ja siten tunnetasolla se liittyy suunnitteluun ja aloitekykyyn, vastaavasti patologisena tunteena ärtymykseen ja raivoon.

Kiinalaisittain Maksa liittyy moneen;

  • Maksa “ilmentyy kynsissä” eli maksan elinvoima näkyy kynsien terveydessä ja kasvussa
  • Maksa “avautuu silmiin” eli näkyy silmien ja näkökyvyssä
  • Maksa vastaa liikkeestä ja tyhjentymisestä/kuivumisesta
  • Maksa varastoi veren
  • Kahden edellä mainitun vuoksi vaikuttaa siihen, että veri ja nesteet liikkuvat ongelmitta kehossa ja että niitä on sopiva määrä ja tämän myötä liittyy kuukautisiin vahvasti
  • Maksa kuuluu Puu-elementtiin joka liittyy happamaan/kirpeään makuun
  • Maksa hallitsee jänteitä ja nivelsiteistä
  • Maksa liitetään alitajuntaan ja unennäköön
  • Maksa liitetään tunnetasolla ärtymykseen, turhautumiseen ja raivoon, orittain myös katkeroitumiseen, mutta myös tukahdutettuihin tai esille tuomattomiin tunteisiin

Koska Maksa on Puu-elementin Yin-elin, se vastaa Yangin sitomisesta niin, ettei se pääse karkaamaan (tästä enemmän tuonnempana). Koska Puu-elementti vastaa sekä liikkeestä, että Maksa varsinkin Puu-elementin Yinistä, tarkoittaa tämä käytännössä sitä, että Maksa vaikuttaa todella vahvasti energian liikkeeseen ja siihen, ettei se pääse nousemaan liian nopeasti taikka Yang ns. ”karkaamaan”.

Puu-elementin Yin-puolena, Maksa vastaa myös Verestä, eli, kehomme energian Yin ilmentymästä. Maksa säilyttää verta ja vastaa sen liikkeestä, että se kulkeutuu sinne, missä sitä tarvitaan, mutta myös siitä, että se on puhdasta ja hoitaa tehtävänsä. Kiinalaisittain Veri on vastuussa esimerkiksi kehon ravitsemuksesta, hengen kehoon ankkuroimisesta ja osittain (munuaisten kanssa) myös hermoston toiminnasta. Maksa saa veren virtaamaan ja osallistuu siten kehon ravitsemiseen.

Toinen esimerkki Veren toiminnasta: Munuaiset ovat vastuussa hiuksista, mutta veri, josta maksa vastaa, ravitsee hiukset ja siksi hiusten kunto kertoo sekä Puun, että Veden kunnosta. Maksa vastaa myös kynsistä, joita sanotaan jänteiden jatkeeksi. Kaikki muutokset kynsissä ovat liitoksissa maksaan ja sen suhteeseen muihin elementteihin.

Jänteiden ja lihasten kunto ovat riippuvaisia maksan kyvystä säädellä ja jakaa verta ja näin jos Maksa on pulassa, missä tahansa näistä toiminnoista voidaan nähdä oireilua. Koska aineenvaihdunta (myös veri) antaa lihaksille niiden tarvitseman ravinnon, kaikki niiden toimintaan liittyvä, myös krampit/suonenvedot, liittyvät tavalla tai toisella puuhun ja Maksaan.

Maksan aukot ovat silmät ja niiden oireilu liittyy aina Maksaan tavalla tai toisella.

Maksa on valtakunnan (kehon) kenraali, suunnitelmat ja harkinta ovat riippuvaisia maksasta, eli jos suunnittelu tuntuu hankalalta, se on omanlaisensa Maksan oire. Maksan toiminta on herkkä tunteille, varsinkin turhautumiselle, ärtymykselle ja vihalle, joita se myös itsessään tuottaa epätasapainotilassa.

Kun ymmärtää mihin maksa liittyy kiinalaisittain, on helpompi ymmärtää miten maksa oireilee Perinteisen kiinalaisen lääketieteen näkemyksen mukaan. Palataan listaan joka käytiin Länsimaisen lääketieteen osalta läpi ja tarkastellaan näitä nyt Kiinalaisen lääketieteen kautta.

Väsymys, varsinkin sellainen, jolle ei tunnu löytyvän syytä

Koska Maksa kuuluu Puu-elementtiin jonka tarkoituksena on pitää kaikki liikkeessä, siihen liittyy toisaalta energian liike, mutta myös veren liike. Nämä ovat tavallaan samaa asiaa Kiinalaisittain, sillä verta pidetään energian fyysisenä/konkreettisena ilmentymänä.

Maksa vastaa omalta osaltaan sekä siitä, että veri ja energia liikkuu kehossa ongelmitta ja saavuttaa joka kolkan (hox! Myös ääreisverenkierto, eli kylmät raajat ovat maksan vaikutusaluetta) että veren määrästä ja terveydestä, eli siitä, että veri hoitaa tehtävänsä. Jos veri ja energia ei liiku ongelmitta, varsinkin jos syntyy stagnaatio (tukkeuma) tulee väsynyt ja vetämätön olo, sillä veri ja energia eivät hoida tehtäviään.

Tätä kautta on hyvin helppoa ymmärtää miksi Makssan ongelmissa alkaa väsyttämään.

Närästys, refluksioireet, täysinäinen olo

Yksi tyypillisimpiä oireita Maksan stagnaatiossa on täysinäinen olo rinnan/vatsan alueella. Tämä johtuu Maksan Qi:n (energian) stagnaatiosta, eli siitä, ettei kyseinen energia pysty liikkumaan vapaasti kehossa. Tällöin syntyy kuumuutta (kitkaa) ja sen myötä syntyy närästystä ja refluksioireita, sillä kuumuus leviää herkästi mahalaukun alueelle (närästys, kuuma tunne) ja häiritsee myös mahalaukun laskevaa energiaa, jolloin syntyy refluksioireita ja täysinäistä oloa (energia pyrkii ylöspäin, eikä alas, voi johtaa myös oksenteluun/yökkäilyyn).

Ummetus ja ilmavaivat

Maksan stagnaatio johtaa herkästi maksan kuumuuteen joka johtaa nesteiden vähentymiseen. Kuten aiemmin on todettu, Maksa vastaa liikkeestä ja nesteiden tyhjentymisestä/kuivumisesta. Mikäli paksusuolessa on liian vähän nestettä, ulostemassa kovettuu, seurauksena ns. ”kova maha” joka osaltaan hidastaa mahan toimintaa. Koska maksa vastaa myös liikkeestä kehossa, se voi omalta osaltaan vaikuttaa mahan vikkelyyteen, tai sen puutteeseen. Nesteen vähyys ja liikkeen hitaus yhdistettynä johtaa ummetukseen joka omalta osaltaan johtaa ilmavaivoihin.

Krooninen ripuli

Vastakkainen tilanne edelliseen verrattuna on yhtälailla mahdollinen, eli maha toimii liiankin vikkelään, jolloin uloste on löysää ja mahdollisesti osittain sulamatonta. Mekanismi on sama, vaikka vaivan laatu päinvastainen.

Ruoansulatusvaikeudet, rasvaisen ja paistetun ruoan sopimattomuus

Kuten elementtiteoriassa kävimme läpi, elementit vaikuttavat toisiinsa joko edistävästi tai rajoittavasti. Ns. Luova kehä kertoo mitkä elementit vahvistavat toisiaan ja ns. rajoittava kehä taas siitä miten elementit rajoittavat toisiaan.  Puu elementti rajoittaa Maa-elementtiä. Maksa kuuluu Puu-elementtiin, Perna taas Maa-elementtiin. Täten Maksan toiminnot häiritsevät helposti Pernan toimintoja Kiinalaisen lääketieteen mukaan. Maksa vastaa monesta ruoansulatukseen liittyvästä toiminnosta, mutta niihin osallistuu yhtälailla Perna (taikka Perna ja Haima, jotka liitetään ikään kuin yhdeksi kokonaisuudeksi ja siksi puhuttaessa Pernasta, tarkoitetaan molempia). Jos Maksan toiminnassa on huomauttamista, se heijastuu Pernan toimintoihin ja näin rasvainen ja/tai paistettu/käristetty ruoka alkaa tuottamaan ongelmia, sillä kehon on vaikea käsitellä näitä. Yleensä tämä ilmenee ripulina ja ilmavaivoina sekä refluksioireina.

Pääsärky ja huono alkoholin sietokyky

Yksi Yinin tarkoitus kehossa on ankkuroida Yang, jotta se ei pääse karkaamaan. Yangilla on taipumusta nousta ylöspäin ja jos se tekee niin vauhdilla (eli kun Yin on liian heikko rajoittamaan sen nousemista), se syöksyy kehossa ylöspäin aiheuttaen mm. päänsärkyä. Päänsäryille on toki monia muitakin syitä, mutta puhuttaessa Maksasta, kyse on yleensä siitä, että Maksan Yin on liian heikko pitämään Yangia aisoissa ja näin kuumuus (Yang) pääsee nousemaan liian nopeasti ylöspäin aiheuttaen kovaa, jyskyttävää päänsärkyä joka voi yltyä myös migreeniksi. Tätä pahentaa alkoholi, joka on energeettisesti hyvin kuumaa, lämmittävää. Se saa Yinin kehossa heikkenemään nopeasti (vieden kehoa kuumempaan, Yangisempaan suuntaan). Tätä kautta voidaan ymmärtää miksi alkoholi pahentaa päänsärkyä, toisaalta myös miksi ihminen humaltuu herkemmin alkoholin vaikutuksesta jos Maksa ei ole kyllin vahva hoitamaan tehtäväänsä.

Veren sokeri- ja rasva-arvojen kohoaminen

Kiinalaisittain Verta pidetään energian Yinisenä, eli konkreettisena ilmentymänä (verrattuna yangiseen energiaan joka on eteeristä ja sellaista jolla ei ole fyysistä perustaa). Maksa toimii veren varastona, mutta yhtä lailla Veren ”huoltajana” eli se pitää huolen siitä, että Veri hoitaa tehtävänsä ja pysyy terveenä (eli puhtaana). Kun Maksa heikkenee, se ei kykene luovuttamaan taikka huoltamaan Verta riittävän hyvin. Tällöin Veri ei hoida tehtäväänsä kunnolla, eli kehossa alkaa tapahtumaan kaikenlaista mikä liittyy vereen ja verenkiertoon.

Tämä tarkoittaa sitä, että Veriarvot alkavat heittämään, verisuonet tukkeutumaan ja koko kehon ravitsemustila heikkenemään, sillä verihän on se joka kuljettaa kehon tarvitsemat ainesosat paikasta toiseen, soluille ja pois soluilta, veren välityksellä. Tällaista tilaa nimitetään Kiinalaisessa lääketieteessä ”Veren vähyydeksi”. Se ei tarkoita sitä, että verta olisi liian vähän, vaan juurikin sitä, että Veri ei hoida tehtäväänsä. Se voi ilmetä toki myös rauta-arvojen romahtamisena, mutta yhtä lailla muiden veriarvojen muutoksina. Siten mm. korkeaa kolesterolia hoidetaan Kiinalaisittain hoitamalla Maksaa ja Verta.  

Verenpaine

Verenpaine on riippuvaista sekä kehon nestetasapainosta, että myös Veren laadusta. Verenpaineen ongelmiin liittyy siis samoja asioita mitä edellisessä kohdassa käytiin läpi, eli kun Veri ei hoida tehtäväänsä, ja/tai kun veren määrässä on parannettavaa, voi syntyä myös verenpaineen ongelmia ja niin yleensä käykin. On kuitenkin kehosta ja ihmisestä kiinni kumpi esiintyy vahvempana vai esiintyykö molempia yhtälailla .

Iho-oireet

Jos Maksa on heikko, se ei ravitse verta. Jos Veri ei pysty hoitamaan tehtäväänsä, se ei myöskään pysty ravitsemaan ihoa. Iho kuuluu Kiinalaisittain Metalli-elementtiin. Jos henkilöllä on muutoinkin hieman parannettavaa Metalli-elementin suhteen (eliminä Keuhkot ja Paksusuoli), ilmenee maksan ongelmat monesti ihossa. Riippuen kehon yleisestä tilasta, iho-oireet voivat olla kuivaa atooppistyylistä ongelmaa, taikka yhtä lailla rasvaista aknetyyppistä ongelmaa. Molemmat liittyvät vahvasti Maksaan ja Vereen, mutta riippuu kehon tilasta, miten nämä ilmenevät. Myös mustelmat ja suonikohjut voivat syntyä Maksan aiheuttamina ja näkyä ihossa. Tällöin tosin on kyse enemmän Maksan ja Pernan yhteistyöstä kuin Maksan ja Veren.

Epätavallinen hikoilu ja palelu taikka kuumuus

Maksa vastaa liikkeestä ja verestä, sekä Yin lämpötilasta. Päänsärkyjen kohdalla oli asiaa Yinistä ja Yangista, sekä Yangin liiallisesta noususta.

Jos ongelmana on liika kuumuus (joko vaihdevuosioireena taikka ilman vaihdevuosia), joka voi ilmetä aaltoina, yöllä tuntuvana kuumuutena tai hetkittäin pitkin päivää, on kyse yangin karkaamisesta. Jos tähän liittyy vielä armoton hikoilu, kyse on Vesi-elementin ja Puu- elementin ongelmista. Vesi luo (edistää) Puuta. Jos Vesi (Munuaiset ja Virtsarakko) on heikko, se heijastuu Puu-elementtiin, sillä se ei ole vahvistamassa sitä kunnolla. Tällöin Puu-elementti heikkenee, eli se vaikuttaa Maksaan ja Sappirakkoon, ja tuottaa niiden toiminnoissa ongelmia. Hikoilu itsessään taasen on Veden vaikutusalueella. Kiinalaisittain hikoilu, varsinkin ns. Syyttä tapahtuva hikoilu, nähdään Munuaisten kyvyttömyytenä pidättää Vettä ja näin vesi pääsee poistumaan ihon kautta, eli hikoiluna. Tässä mielessä spontaani (ilman syytä tapahtuva) kuumuus ja hikoilu on jo paljon vakavampi oire kuin pelkän Maksan vaikutusalueen ongelmat.
Jos taas ongelmana on palelu, on kyse Kiinalaisittain jälleen Vereen liittyvästä asiasta, eli Veri ei yllä perille ravitsemaan ja lämmittämään kehon kaikkia osia. Tällöin oireena on kylmät raajat tai muut kehon osat, joko palelulla tai ilman.  

PMS- ja vaihdevuosioireet, ehkäisyvalmisteiden aiheuttamat oireet

Maksa liittyy vahvasti sekä Vereen, että hormonitoimintaan ja sitä kautta kuukautiskiertoon. Puu-elementin patologisena tunteena on ärtymys ja raivo, jotka ovat tyypillisiä PMS-oireita, toki myös sellaisia, jotka esiintyvät vaihdevuosissa.

Edellisen otsikon alla oli jo selitystä kuumista aalloista ja niiden syntymekanismista kiinalaisittain, mutta ne eivät automaattisesti ole Kiinalaisessa lääketieteessä vaihdevuosiin liitettäviä, sillä niitä voi esiintyä hyvinkin ilman vaihdevuosia. aiheuttaa ärtymystä tms.

Ehkäisyvalmisteet vaikuttavat sekä Maksaan itseensä (yksi puhdistettava aine lisää), että hormonitoiminnan tasapainoon joka osaltaan vaikuttaa maksaan sekä muualle, että vielä Vereen useampaakin kautta. Täten niiden vaikutus kehossa on kovin laaja, vaikka siitä puhutaan kovin vähän. Kuitenkin jotkut lääkärit ja gynekologit ovat tarkkoja sen suhteen mitä valmisteita suosittelevat kellekin, tiedostaen nämä vaikutukset myös Länsimaisen lääketieteen osalta.

Katkonainen uni

Maksan aika on yöllä 1:00-3:00 (kaikilla elimillä on oma aikansa vuorokaudesta). Jos ”Maksa valittaa” on tyypillistä, että henkilö herää tämän aikaikkunan sisällä. Yleisin lienee se, että minulle kerrotaan, että herätään joka yö tasan kello 3.

Tällä tavoin Maksa voi liittyä katkonaiseen uneen, mutta Maksa liitetään myös unennäköön Kiinalaisittain, jolloin liian virkeä unimaailma saattaa liittyä heräilyyn, vaikkei henkilö sitä itse muistaisi. 

Ylipaino, vyötärölihavuus, selittämätön lihominen

Maksa vastaa Kuivumisestä ja Liikkeestä. ”kuivuminen” tässä tarkoituksessa ei tarkoita sitä, että kehossa ei olisi riittävästi nestettä, vaan Kiinalaisittain kosteus tarkoittaa enemmänkin kehoon kuulumatonta kertymää. Tähän luetaan lima- (esim. hengitysteiden lima, mutta myös muu kehossa oleva lima), rasva- sekä nestekertymät, oikeastaan kaikki mitä kehoon voi kertyä joka on ylimääräistä. Perinteisen Kiinalaisen lääketieteen mukaan nämä saattavat tiivistyä edelleen aiheuttaen muita ilmentymiä ”ylimääräisestä”, eli kasvaimia sekä kiviä. Esimerkiksi sappikivet, virtsakivet, ja muut ”kehon kivet” ovat äärimmäisiä ilmentymiä kosteudesta.

Myös ylimääräistä, haitallista rasvaa pidetään ”kosteutena”. Täten, kun Maksa vastaa kosteuden liikkeestä (eli siitä, että se poistuu) on helppo ymmärtää miten Kiinalaisen näkemyksen mukaan rasvan kertyminen ja lihoominen (varsinkin juuri vyötärölihavuus) liittyy Maksaan.

Jännä yksityiskohta on tupakoinnin lopettaminen ja siitä seurannut lihominen. Kiinalaisittain kaikella on energeettinen vaikutus. Tupakan vaikutus, sen savun sisään hengittäminen on Kiinalaisittain hyvin kuivattavaa. Siten, vaikka tupakointi itsessään rasittaa maksaa valtavalla tavalla, ja voisi kuvitella, että lihominen tapahtuu sen vuoksi, se vaikuttaakin päinvastoin. Koska tupakointi vaikuttaa erittäin kuivattavasti, ei kosteutta (mm. rasvaa yms.) pääse kertymään ja kun tupakointi lopetetaan, lihoo helposti, sillä edessä on tuplaefekti; Tupakan kuivattava vaikutus lakkaa samalla kun Maksa on rasittunut tupakoinnin mukana tuomien kemikaalien ja muiden vaikutusten myötä.

Mielialaongelmat

Maksa vastaa Perinteisen Kiinalaisen lääketieteen näkemyksen mukaan päättäväisyydestä, suunnitelmasta ja strategiasta. Jos ihminen menettää nämä, hän luopuu herkästi asioista (päättäväisyys), hänellä ei ole suunnitelmaa tai strategiaa, eli fokus on muualla kuin tulevassa – yleensä menneessä. Tämä yhdistelmä luo helposti puitteet sille, että elämästä katoaa ilo ja mieli alkaa järkkymään. Samaan aikaan, koska Maksan patologinen tunne on ärtymys ja raivo, näitä alkaa esiintymään. Tämä ei helpota tilannetta lainkaan.

Ihmisestä katoaa ikään kuin ”särmä” ja näin masennus on hyvin tyypillinen lopputulema, vaikka muitakin löytyy.

Muita haasteita

Koska Maksa vastaa niin monesta, sen ongelmat heijastuvat myös kovin moneen. Yleensä oireet eivät (varsinkaan aluksi) ole lainkaan näin vakavia tai selviä, vaan ilmenevät pieninä asioina joihin olemme tottuneet tai jotka olemme hyväksyneet.

Tyypillisiä esimerkkejä tällaisesta ovat rinnan alueen tuntemukset/kireydet, kuukautiskivut ja PMS, erilaiset toistuvat päänsäryt, ärtyneisyys, kuivat ja/tai punaiset silmät, näköön liittyvät oireet (sumeus, väsähtäneet silmät jne), jäykät lihakset ja jänteet sekä niihin liittyvät oireet.  

Maksaan ja silmiin liittyvänä oireena on myös erilaiset siitepölyallergiat. Näitä voi toki esiintyä ilman, että Maksa on pulassa, mutta Maksan kautta niitä kiinalaisittain hoidetaan, eikä ole ollenkaan tavatonta, että allergiset siitepölyoireet saadaan kuriin jos käy 5-10 kertaa akupunktiossa ennen siitepölykauden pahinta aikaa! Olen hoitanut monia siitepölyallergisia ja moni heistä on pärjännyt ilman lääkkeitä sen kauden. Osalla vaikutukset ovat olleet pysyvämpiä, mutta tyypillistä on, että joka kevät hoitojakso on tarpeen, jotta lääkkeet voidaan jättää pois meneillään olevan kauden ajaksi.

Myös henkiset asiat (ärtyneisyyden lisäksi) saattavat nostaa päätään aika ajoin. Tyypillisiä merkkejä ovat päättämättömyys ja suunnitelmien puute. Ei ikään kuin vaan saan aikaiseksi päätöksiä tai suunnitelmia.

Pieniä tai suurempia oireita kannattaa laittaa merkille ja seurata!

%d bloggaajaa tykkää tästä: