Mikä on meditaatio-ohjauksen tavoite?

Meditaatio-ohjauksen tarkoituksena on opettaa mitä meditaatio on, miten päästä meditatiiviseen tilaan ja tapoja jolla syventyä omatoimiseen hiljaiseen meditaatioon. Usein ohjauksissa käytetään hengitys- ja mindfullnessharjoituksia, jotta keho ja mieli saadaan rentoutumaan (ja meditatiiviseen tilaan), ennen meditaatioon ryhtymistä.

Meditaatiota on harjoitettu jo tuhansia vuosia ennen ajanlaskumme alkua, mutta monella ihmisellä on nykypäivänä vaikeuksia hiljentyä ja rauhoittua, tai he eivät yksinkertaisesti tiedä miten tulisi toimia, jolloin meditaatio on lähes mahdotonta. Moni on lukenut ja kuullut meditaation hyödyistä, mutta kokevat, että eivät osaa meditoida ja haluavat tähän apua.

Suurimmaksi osaksi yrityksillä on tavoitteena antaa mahdollisuus työntekijöilleen oppia meditaation hyödyt ja tavat, jotta työntekijät voivat halutessaan käyttää meditaatiota hyvinvoinnin ja jaksamisen tukena. Siksi moni yritys järjestää työntekijöilleen ohjauksia alkuun, jonka jälkeen tarkoitus on jatkaa meditaatiota omatoimisesti. Työpaikalla voi olla esim. pieni meditaatiotila, tai voidaan järjestää tietyin väliajoin meditaatiohetkiä henkilökunnalle ylläpitämään hyvää mielialaa ja jaksamista.

Talouselämässä oli taannoin hyvä artikkeli meditaatiosta:

Meditointi ei ole vain hörhöjen hommaa

 

Mitä hyötyä meditaatiosta on, miten se vaikuttaa?

Meditaatio on tapa saada mieli ja keho pysymään tasapainossa.

Meditaatio on tieteen lempilapsi tällä hetkellä, sillä hyödyt ovat niin hyvin osoitettavissa tieteellisin kokein. On osoitettu mm. että aivot kirjaimellisesti vahvistuvat (niiden rakenne muuttuu ja vahvistuu), että meditaatio vaikuttaa telomeereihin positiivisesti (kehon ”uusiutumismekanismiin”) sekä, että se vaikuttaa äärimmäisen positiivisesti mielialaan, jaksamiseen ja helpottaa masennusta ja yleistä mielentilaa. Hyötyjen lista on lähes loputon, ja siksi asian voisi lyhyesti todeta siten, että meditaatio edesauttaa ja ylläpitää terveyttä kaikin mahdollisin tavoin niin henkisesti kuin fyysisesti. Jokainen voi siis hyötyä lukuisilla tavoilla meditaatiosta henkilökohtaisesti. Vastaavasti työyhteisössä tästä voidaan hyötyä erinomaisesti parantamalla työntekijöiden hyvinvointia ja tätä kautta työtehokkuutta.

Muutama tieteellinen tutkimus väitteiden pohjaksi:

Miksi hankkisin meditaatio-ohjauksen työpaikalle?

Moni työnantaja on jo havainnut, että työtehokkuus nousee, kun työyhteisön jäsenet voivat hyvin. Ohjaukset ovat yksi tapa edesauttaa tätä hyvinvointia. Se voi olla yksi syy ohjausten toteuttamiseen. Toinen yritys jolla on vaikeuksia saada henkilöstöä yritykseen saattaa tarjota erilaisia palveluita työntekijöilleen etuna ja viihtyvyyden lisääjänä.  Kolmannessa yrityksessä on tiedostettu työn kuormittavuus joko pysyvänä ominaisuutena tai yrityksessä vallitsevan poikkeustilan (YT:t, sisäiset kiistat, tms) vuoksi, ja päätetty tehdä asialle jotakin vastapainoksi.

Olkoon pohjimmainen syy työntantajan puolelta mikä tahansa, on lopputulos sama: Työntekijöiden jaksaminen, työteho sekä viihtyvyys nousee.

 

 

Tämän päivän elämä on hektistä ja monella on sekä fyysisiä, että henkisiä oireita kuten unettomuutta, vaikeuksia rentoutua, erilaisia särkyjä sekä kiputiloja ja muita stressiin liitettyjä oireita. Sekä meditaation että rentoutusohjausten on todettu vaikuttavan stressiin alentavasti ja siksi myös terveydenhuollon ammattilaiset suosittelevat niitä.

Koska stressin oireet ovat hyvin yleisiä työssäkäyvän populaation keskuudessa, sekä lääketiede että yleinen hyvinvoinnin tutkimus on alkanut kartoittamaan menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon.

Tutkimustieto on osoittanut liikunnan olevan erinomainen keino, mutta nykypäivänä on julkaistu yhä enemmän tutkimustietoa joka osoittaa muidenkin keinojen olevan tehokkaita – ja monesti ihmisille mieleisempiä. Hoitomuotojen, kuten mm. meditaation ja rentoutus tekniikoiden tehokkuudesta on alettu puhumaan ja moni virallinen taho (kuten HUS) on alkanut suosittamaan niiden käyttöä stressin purkamis keinona sekä oireiden helpottamiseksi.

Yrityksille tarjottavan meditaatio-ohjauksen hinta on tyypillisesti 120€ (sis.alv) / ryhmä. Ohjauksen pituus on tällöin 30-60 min, yrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Ohjaajalla on tarvittaessa mukanaan alustat ja viltit ohjausta varten, joten kerrothan osallistujamäärän ja toiveesi ohjauksen suhteen!

Ota yhteyttä keskustellaksesi lisää aiheesta tai varataksesi ajan!