Maksa ja miksi se on niin merkityksellinen kiinalaisessa lääketieteessä (ja muutenkin)

Maksa. Yleensä kun puhutaan maksasta, ihmisten ensimmäinen ajatus on alkoholi ja sen vaikutukset maksaan. Vaikka on hyvä ymmärtää, että alkoholin käyttö rasittaa maksaa, ja että humalatila on fysiologisesti myrkytystila johon maksa reagoi hätätilanteen tavoin, se ei ole tämän kirjoituksen aiheena lainkaan. Haluan lähinnä tuoda esille sen, miksi maksa on niin tärkeässä roolissa kiinalaisessa lääketieteessä ja miksi siitä pitäisi puhua vähintäänkin samalla pieteetillä länsimaisen lääketieteen saralla – se on nimittäin ehdottomasti avain meidän hyvinvointiin niin monella eri tasolla ja se saattaa olla joko osa- tai päällimmäinen syy niin 2-tyypin tai raskausajan diabetekseen, lihoamiseen jolle ei löydy järkevää syytä, kolesterolin kohoamiseen että syövän syntyyn ja moneen, moneen muuhun sairauteen ja vaivaan.

Seuraava ajatus mikä monella tulee mieleen maksasta on se, että se puhdistava elin ja jos pitää tästä ajatuksesta kiinni, voi olla vaikea ymmärtää miten tämä elin voisi vaikuttaa yllä mainittuihin sairauksiin ja vaivoihin. Siihen on tarkoitus pureutua tarkemmin nyt!

Maksan tehtävät kehossa

Maksa on suurin sisäelimistä, painaen aikuisilla noin 1-1,5kg. Se sijaitsee kehossa oikealla, pallean ja kylkiluiden alla. Sen kapasiteetti on aivan uskomaton, sillä sen läpi virtaa yli 2000l(!) litraa verta vuorokaudessa ja sen solut uusiutuvat huimaa vauhtia! Jos maksan toiminnot pitäisi summata yhdellä kertaa, kuvailisin varmaankin sitä niin, että maksan tehtävä on pitää huolta verestämme kokonaisvaltaisesti.

Siinä missä koko kehon solukko uusiutuu seitsemässä vuodessa, maksan uusiutuu kolmessa ja se onkin syy sille, miksi se on ainut elimistämme joka pystyy tervehtymään tilasta jossa vain 10% siitä enää toimii. Tähän eivät meidän muut elimet kykene lähimainkaan.

Maksalla on oma sydämestä virtaava valtimo joka tuo sille happea keuhkoista hyvin tehokkaasti, jotta sen solut pystyisivät toimimaan tällä teholla. ”Toisesta suunnasta” verta virtaa maksaan ruoansulatuselimistön suunnalta, sillä hyvin suuri osa ravintoaineista käsitellään maksassa, ennen niiden siirtymistä muualle kehoon. Tämä luo jo ensimmäisen haasteen maksalle, sillä ruoansulatuksen tuottamien aineiden joukossa maksaan päätyy suoraan lisä- ja lääke- ja torjunta-aineita, raskasmetalleja, myrkkyjä, sekä muita kemikaaleja ja mikrobeja.

Maksa huolehtii mm. sokerista, proteiineista, rasvoista ja kolesterolista. Se puhdistaa kehoa paitsi kemikaaleista ja myrkyistä, myös bekteereista, viruksista, sienistä, loisista ja syöpäsoluista, sekä puhdistaa verenkierron mukana kulkevat muualla kuolleet solut ja muut ”roskat”. Tällä tavoin se on tärkeässä roolissa ehkäisemässä kehoa sairastumasta tulehduksiin, syöpään ja moniin muihin sairauksiin. Ei mikään helppo homma nykypäivän maailmassa!

Maksa ja verensokeri

Maksa muodostaa ja varastoi verensokeria ja se onkin olennainen osa verensokerin säätelymekanismia, vaikka sitä harvoin tässä yhteydessä mainitaankaan.

Haima ja maksa tekevät yhteistyötä tämän osalta, sillä maksa hoitaa verensokerin tasapainon muodostamalla, varastoimalla ja vapauttamalla sokeria verenkiertoon tarpeen mukaan aterioiden välillä, kun taas haima tuottaa verensokeria alentavan insuliinin aterioiden yhteydessä ja niiden jälkeen kun verensokeri kohoaa ruoan vaikutuksesta verenkierrossa.

Jotta voimme liikkua ja toimia, kehomme tarvitsee glukoosia (sokeria) niin lihaksissa, aivoissa kuin solujen mitokondrioissa. Jos verensokerimme olisi riippuvainen vain syömisestä, joutuisimme syömään jatkuvasti, ja heti kun lopettaisimme, energiatasomme hiipuisivat ja kaikki hidastuisi. Emme myöskään pystyisi nukkumaan pidempiä aikoja saatikka sietäisi paastoa laisinkaan. Siksi keho on kehittänyt mekanismin joka säätelee glukoosin erittymistä tasaisesti vereen kaikkina vuorokauden aikoina, vaikka aterioiden väli venyisi pitkäksikin. Tätä tehtävää hoitaa maksa. Sen kontolla on pitää huoli siitä, että verensokerimme pysyy tietyn vaihteluvälin sisällä, vaikkakin insuliinin toiminta vaikuttaa verensokerin käyttöön ja poistumiseen sen jälkeen, että sitä on erittynyt vereen. Tämän osalta on helppo ymmärtää miksi maksan toiminnan häiriöt voivat aiheuttaa 2-tyypin diabeteksen ja ehkä vielä helpompi on ymmärtää miksi maksalla saattaa olla suurikin rooli raskausajan diabeteksen osalta! Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen vaatii kuitenkin hieman syvällisempää avaamista, ja siihen en ryhdy tässä kohtaa, vaan teen sen toisaalla.

Maksa ja proteiinit

Maksa tuottaa proteiineja aminohapoista joita on lukuisia erilaisia ja joita saamme eri määrissä lukuisista eri ruoista – niin kasvi- kuin eläinperäisistä. Maksa tuottaa noin 50g proteiinia päivässä kehon eri tarpeisiin, pääasiassa rakennusaineena.

Jos ravintoa on niukasti, tai se ei sisällä hiilihydraatteja tarpeeksi, voi maksa tuottaa proteiineista myös energiaa kehon tarpeisiin, mutta näin se toimii vain jos ravinnosta ei saada riittävästi ja tällöin proteiininmuodostus kärsii ja mm. lihaksisto alkaa surkastua. Keho alkaa tavallaan ”syömään itseään”.

Proteiinia käytetään kehossa toki muuhunkin kuin rakenneaineena; mm. veren koostumus on monelta osin proteiinia samoin kuin entsyymit, vasta-aineet, hormonit ja kasvutekijät. Tähän peilaten on helppo ymmärtää, miksi maksa liittyy kiinalaisessa lääketieteessä niin läheisesti vereen ja veren terveyteen, vaikka sama pitää paikkansa toki länsimaisen lääketieteen osalta.

Maksa ja rasvat

Maksa käsittelee rasvoja monella tapaa. Se vastaanottaa, muokkaa ja valmistaa erilaisia rasvoja. Ruoansulatuksen rasvat tekevät tosin kyllä pienen kierroksen, ennen kuin päätyvät maksaan ja niiden käsittelyyn ja toimintaan sisältyy monia muitakin tahoja.

Yksi vaikuttavimmista rasva-aineenvaihdunnan osasia ovat kuitenkin kolesterolit. Yleensä kun puhutaan kolesterolista, ensimmäinen ajatus on, että ne ovat pahoja. Tämä ei pidä paikkansa, sillä ilman kolesterolia ihminen ei selviydy. Kolesterolilla on omat elintärkeät tehtävänsä (niin LDL kuin HDL kolesterolilla), kunhan kumpaakaan ei ole liikaa tai liian vähän! Tähän tasapainoon vaikuttaa toki se mitä syömme (sekä perimämme), mutta tasapainon ylläpitäjänä toimii tässäkin maksa. Jos maksa ei hoida (tai ei pysty hoitamaan) tehtäväänsä kunnolla, kolesteroliarvomme ovat huonolla tolalla. Tämänkin kokonaisuuden ymmärtäminen vaatii hieman lisäselitystä johon palaan toisaalla.

Maksa ja myrkyt

Jo mainittu alkoholi ja humalatila ovat tyyppiesimerkki maksan myrkkyjä neutraloivasta ja poistavasta toiminnasta. Alkoholi muuntuu maksan toimesta sokeriksi kehossa ja näin humalatila poistuu hiljalleen vaikka alkoholia olisi nautittu suurempikin määrä.

Sellaiset aineet joita maksa ei pysty suoraan muuntamaan kehossa hyödynnettävään muotoon, se pyrkii neutraloimaan tavalla tai toisella jotta ne voidaan poistaa kehosta turvallisesti hengityksen, ihon, virtsan tai ulosteen kautta. Näiden lisäksi maksa turvautuu vielä yhteen keinoon: Se saattaa johdattaa myrkyt säilöön kehon rasvavarastoon, mikäli sillä ei juuri kyseisellä hetkellä ole mahdollisuutta suoraan poistaa haitallisia aineita kehon ulkopuolelle.

Haitallisten aineiden varastoiminen rasvakudokseen on syy siihen, miksi äkillinen rasvavarastojen hupeneminen kehosta ei ole kovinkaan hyvä asia. Samasta syystä jojo-dieetit tekevät rutkasti enemmän haittaa kuin hyötyä.

Jos ihminen laihtuu äkisti, vaikkapa paaston seurauksena, verenkiertoon päätyy (toki siihenastisten eläintapojen summana) aimo määrä haitallisia aineita jotka maksa on varastoinut suojaan rasvakerroksen uumeniin. Tällöin maksa joutuu koville ja jos tämä toistetaan usein (lihotaan epäterveellisten elintapa- ja ruokatottumusten seurauksena ja laihdutaan sitten rajusti lyhyessä ajassa), maksa saattaa vaurioitua pahastikin. Tämän seurauksena laihdutuskuurit vaikeutuvat kerta kerralta ja kehoon kertyy yhä enemmän rasvaa, sillä maksa ei selviydy haitallisten aineiden käsittelystä ja varastoi niitä rasvojen saattelemana yhä innokkaammin kehoon rasvavarastoon, kun se ei ehkä pysty käsittelemään enää rasvojakaan kovin tehokkaasti.. Tästä syntyy oiva pohja toivottomalle kierteelle jossa ihminen vaan lihoo vaikkei söisi liikaa ja liikkuisi kohtuullisesti. (Tähän pureuduin tarkemmin ja koitin selittää maksan aiheuttaman lihoamiskierteen ymmärrettävällä tavalla toisessa kirjoituksessa.)

Edellisen perusteella on helppo ajatella, että jos syö mahdollisimman puhtaasti vaikkapa luomutuotteita eikä asu kaupungissa ja pyrkii muutoinkin elämään myrkyttömästi, maksa olisi turvassa, mutta valitettavasti näin ei ole. Ympäristömme on täynnä kaikenlaista, pesu- ja puhdistusaineista meikki ja vartalonhoitotuotteisiin, mutta jo eläminen ja kehon sisäiset toiminnot tarjoavat maksalle kovan haasteen. Aineenvaihdunnastamme itsestään syntyy jo huomattava määrä poistettavia aineita, jotka muuttuvat helposti haitallisiksi ellei niitä käsitellä ja poisteta pikaisesti.

Maksa ja vitamiinit

Vitamiinit, varsinkin rasvaliukoiset vitamiinit varastoidaan maksaan, mutta se osallistuu myös monen vitamiinin toimintaan ja käyttöön kehossa. Varmasti eniten puhututtava näistä on D-vitamiini. Jokainen tietää, että D-vitamiini on meille tärkeä, varsinkin vuoden pimeänä aikana, jolloin emme saa aurinkoa tai muutoinkaan riittävästi päivänvaloa ja täten iholla tapahtuva D-vitamiinisynteesi ei tapahdu. Huomion arvoista on se, että tämä synteesi häiriintyy yhtälailla kun käytämme aurinkorasvoja, joten D-vitamiinilisä voi joillekin olla hyvinkin tarpeellinen myös kesäkuukausina.

Maksan rooli D-vitamiinin suhteen sen sijaan ei ole keskusteluissa yhtä päivänselvä asia. Vaikka synteesi iholla toimisi moitteetta ja saisimme riittävästi päivänvaloa, maksan pitää vielä tehdä oma osuutensa. Maksa nimittäin aktivoi hankitun D-vitamiinin, josta se jatkaa matkaansa munuaisiin ja ne muodostavat aineesta lopullisen, hyväksikäytettävän ja toimivan D-vitamiinimuodon.  Ilman maksan toimintaa tässä välissä, D-vitamiini ei tule toimimaan, vaikka sitä kuinka saisi määrällisesti tarpeeksi.

Koska tämä harvemmin otetaan puheeksi, on ehkä mukava käydä D-vitamiinisynteesi läpi kokonaisuudessaan: D-vitamiinimuodostuksen ensimmäinen vaihe tapahtuu suolistossa, kun sappinesteen mukana maksasta, tai suoraan mahalaukusta ruoan mukana, kulkeutuu kolesterolia. Toisessa vaiheessa osa tästä kolesterolista muuntuu suoliston pinnalla provitamiini D3:ksi (7-dehydrokolesteroliksi) joka kolmannessa vaiheessa kulkeutuu ihon pinnalle ja muuttuu siellä previtamiini D3:ksi (kolekalsiferoliksi) mikäli iho saa riittävästi UV-säteilyä. Neljännessä vaiheessa kolekalsiferoli jatkaa iholta matkaansa maksaan jossa se aktivoituu varsinaiseksi käyttökelpoiseksi esivitamiiniksi (kalsidioliksi) josta munuaiset valmistavat viimeisessä vaiheessa lopullisen D-vitamiinin (kalsitriolin).

Tämän osalta on helppo ymmärtää miksi D-vitamiinin osalta on tärkeää, että emme poista kolesterolia (tai rajoita sen saamista liikaa) ruokavaliostamme ja miksi on niin tärkeää, että suolisto, maksa ja munuaiset ovat hyvässä kunnossa!

Maksa varastoi myös B12-vitamiinia sekä A-vitamiinia. A-vitamiinin kohdalla varastoituminen on niin tehokasta, että sen saantia on joskus tarpeen jopa rajoittaa. Sen lisäksi maksaan varastoituu pieniä määriä K-vitamiinia.

K1-vitamiini, fyllokinoni, aktivoi maksassa veren hyytymiseen liittyviä proteiineja, jotka nekin osaltaan vaativat maksan toiminnan olevan kunnossa.

K2-vitamiini, menakinoni, tuotetaan suoliston bakteerien toimesta. Myös tämä vitamiini hyydyttää verta, mutta se osallistuu myös luuston mineralisoitumiseen sekä pitää huolta siitä, etteivät verisuonet kalkkeudu.

K-vitamiinit ovat siis hyvin tärkeitä kehossa ja omalta osaltaan riippuvaisia niinikään maksan, sapen ja suoliston toiminnoista.

Maksa varastoi omalta osaltaan myös rautaa, jota kuvaa veren ferritiiniarvo. Varastorauta on siis riippuvainen terveen maksan toiminnasta ja tämä saattaa selittää monen ihmisen alhaiset ferritiiniarvot, vaikka rautapitoista ruokaa ja lisäravinteita kuinka yrittäisi tankata. Toisaalta voi käydä myös päinvastoin: Vaikka raudasta olisi oikeasti puutosta, veren ferritiiniarvo saattaa lähteä reippaaseen nousuun, mikäli maksa on vaurioitunut. Arvo ei siis itsessään välttämättä kerro yksiselitteisesti koko totuutta.

Maksa kiinalaisessa lääketieteessä

Kuten kaikesta yllä olevasta voidaan todeta, maksa on meille elintärkeä ja tämä tunnustetaan erittäin vahvasti kiinalaisessa lääketieteessä. Maksa nostetaan erittäin monessa asiassa sen arvoiseen asemaan, mutta länsimaisessa lääketieteessä todetaan yllättävän usein lakonisesti, että maksa on puhdistava elin, eikä juuri muuta. Se jää ikään kuin monen muun asian jalkoihin, vaikka se on ratkaisevassa asemassa ”taustalla”.

Kiinalaisittain maksan tehtävänä on pitää huolta verestä ja sen varastoinnista, joka itsessään pitää sisällään monia terveyteen liittyviä toimintoja.

Ensinnäkin veri on kiinalaisittain Qi:n (energian) fyysinen, konkreettinen ilmentymä, jota ilman mikään ei voi toimia. Kaikki kehon toiminnot ovat tämän näkemyksen mukaan riippuvaisia Qi:n harmonisesta virtauksesta. Maksan tehtävä on pitää huolta siitä, että Qi liikkuu moitteettomalla tavalla kaikkialla kehossa, hoitaen tehtäväänsä.

Qi on myös elinvoimaa ja elämänvoimaa, eli jos sitä ei ole riittävästi, tai se ei toimi, ihmisen elinvoima hupenee ja lopulta hän kuolee, ellei Qi:n toimivuutta ja virtausta saada kuntoon. Mikäli Qi salpautuu, tukkeutuu, syntyy mitä moninaisimpia ongelmia ja kipuja kehossa.

Naistenvaivat, varsinkin kuukautiskiertoon ja vaihdevuosiin liittyvät ovat niinikään maksan toiminnasta riippuvaisia. Olkoon kierto epätasainen, kuukautiset runsaat taikka kivuliaat, PMS oireet moninaiset taikka vaihdevuosina uniongelmat ja kuumat aallot, ne liitetään maksan oireistoon. Vaikka nämä länsimaisittain ovat kaikki hyvin tavallisia, eikä niitä katsota varsinaisiksi sairauksiksi, kiinalaisittain ne ovat kaikki vahvoja signaaleja siitä, että maksa ei toimi kuten sen pitäisi, ja täten niitä hoidetaankin menestyksekkäästi maksan toimintoja edesauttamalla.

Qi ja maksa pitää huolen siitä, että kaikki minkä pitää liikkua ja virrata, tekee sen kehossa. Täten esimerkiksi nestekierron ja verenkierron ongelmat liittyvät kiinalaisittain maksaan ja sen toimintaan samoin kuin veren laatu. Mikäli veren laadussa on ongelmia, siihen liittyy aina maksa. Laadulla tarkoitetaan sitä, että veriarvot ovat kunnossa, ravintoaineet tasapainossa ja niin edelleen, eli veri kykenee hoitamaan tehtäväänsä.

Veren tehtävät liittyvät toki myös ruoansulatukseen juurikin ravintoaineiden kautta. Maksan tehtävä on pitää huolta siitä, että ruoansulatuksesta tulevat ainesosat saadaan käytettyä hyväksi, sapen, pernan ja haiman osallistuessa näihin. Tästä syystä osa ruoansulatusongelmista katsotaan liittyvän maksaan ja sen toimintoihin.

Viimeisenä, vaan ei vähäisempänä maksa liittyy kiinalaisittain vahvasti myös tunteisiin. Maksan patologinen tunne on turhautuminen, viha ja raivo, mutta koska maksa vastaa myös kaiken sujuvasta liikkeestä kehossa, siihen vaikuttaa mikä tahansa vahva tai liian pitkään kestävä tunne. Tästä syystä nykypäivän maailmassa mm. työn ja vapaa-ajan väliseen tasapainottamisen vaikeuteen liittyy maksa. Haluaisimme pärjätä ja menestyä työssämme, mutta samalla tarvitsemme vapaa-aikaa ja sen tuomia asioita kipeästi. Näiden välillä tasapainoileminen on monesti vaikeaa ja aiheuttaa valtavan määrän erilaisia tunteita jotka vaikuttavat maksan toimintaan ja terveyteen.

Sama pätee päinvastoin: Kiinalaisittain ajateltuna, jos maksan hyvinvoinnissa on moittimista, ihminen turhautuu, suuttuu ja tuskastuu tavanomaista herkemmin – jopa niin, että hän itse hämmästelee sitä, kuinka kiukkuinen on.

Jokainen elin liittyy myös johonkin aistiin kiinalaisittain ja maksan ollessa kyseessä, aisti on näkö ja silmien terveys. Mikäli näkö yllättäen heikkenee (tai paranee!) se liitetään maksan toimintaan vahvasti. Sama pätee erilaisiin silmäsairauksiin ja silmien hyvinvointiin yleisesti ottaen. Esimerkiksi kuivat, kuumottavat silmät ovat merkki maksan kuumuudesta.

Mitä maksan avuksi?

Kuten kaikesta tästä voimme todeta, maksa on terveytemme kulmakiviin lukeutuva elin, tarkastelimmepa sitä kiinalaisen tai länsimaisen lääketieteen kautta. Voimme samalla todeta, että maksaan kohdistuu aivan kohtuuton määrä erilaisia rasitteita ja vaatimuksia, joten väistämättä herää kysymys siitä, millä keinoin voimme tukea maksaa ja sen toimintaa ja tätä kautta pitää itsemme terveenä?

Tapoja on monia, joista akupunktio ja moksibustio tarjoaa vallan oivan tuen maksan terveydelle, mutta pelkästään sen avulla se ei pysy terveenä! Tarvitsemme lisäksi maksalle edulliset elintavat, ja varsinkin ravintomme vaikuttaa poikkeuksellisen vahvasti maksaan. Ravinnon avulla voimme pitää huolen siitä, että maksa ei rasitu liikaa samalla kun tarjoamme sille sen tarvitsemia ravinto- ja muita aineita!

Koska maksa on niin usein sekä kiinalaisittain että länsimaisittain pohjalla erinäisissä ongelmissa, halusin koota yhteen kurssin joka käsittelee sitä, miten maksa toimii, miten se sairastuu ja mitä voimme tehdä jotta näin ei kävisi tai tavat jolla voimme tervehdyttää maksan! Tämä kurssi on hyödyksi ja iloksi, olitpa kiinnostunut kummasta (tai molemmista) näkökulmasta tahansa!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: