Rakkaalla lapsella on monta nimeä: akupunktuuri, neulahoito, pistelyhoito..

Akupunktio nimitys tulee latinan kielestä; acus – neula ja pungere pistää.

Kiinaksi akupunktio on 針灸, zhēn jǐu.

Vaikka tällä tuhansia vuosia vanhalla parannusmenetelmällä on valtava teho ja se kiinnostaa ihmisiä suunnattomasti, siitä löytyy yllättävän vähän tietoa suomeksi. Siksi ajattelin kirjoittaa aiheesta hieman.

Ohuttakin ohuemmat neulat ovat hoitaneet ja lievittäneet erilaisia kipuja, vaivoja sekä sairauksia jo ennen ajanlaskun alkua – vaikkakin välineet olivat silloin vielä karkeampia kuin nykypäivänä. Suomessa akupunktuuri on ollut käytössä jo pitkään, jotkut ovat työskennelleet sen parissa jo yli 40 vuotta, mutta yleisemmin sitä on käytetty meillä n. 30 vuotta – hyvin tuloksin.

Mihin akupunktio tehoaa? Mitä akupunktiolla voidaan hoitaa?

Vaikka tämä hoitomuoto tarjoaa helpotusta moneen vaivaan, valta osa tulee hoitoon hakien kivunhoitomenetelmää. Tämä lääkkeetön vaihtoehto sopii helpotukseksi muun muassa migreeniin, kolmoishermosärkyyn ja Hortonin päänsärkyyn, mutta myös lukuisiin muihin kipuihin, allergiaan ja erinäisiin stressioireisiin, kuten unettomuuteen.

Myös monisyisempiä kiputiloja, joihin lääkkeet auttavat heikosti, kuten fibromyalgiaa, voidaan hoitaa neuloilla. Jännitysniska, iskias, noidannuoli (pitkittynyt selkäkipu), polven ja lonkan kivut sekä artroosi (nivelrikko) ovat kiputiloja joihin saadaan helpotusta.

Perinteinen kiinalainen lääkintä sisältää valtavasti eri hoitomenetelmiä joilla voidaan hoitaa eri tilanteissa, mutta tunnetuin niistä on ehdottomasti akupunktio. Silti tuntuu, että moni ei tiedä mitä kaikkea sillä voidaan hoitaa vaikka tutkimustuloksia on läjäpäin. Yksi syy tähän saattaa olla tulosten kyseenalaistaminen, sillä yleisesti vain  kaksoissokkoasetelmin toteutetut vertailututkimukset katsotaan riittävän hyviksi, valideiksi. Sen toteutus tosin on akupunktion osalta mahdotonta tehdä, sillä akupunktuurille ei ole plasebohoitoa: potilas kyllä huomaa, pistetäänkö häntä neuloilla vai ei.

Ehkäpä tästä syystä viranomaistahot eivät kerro tämän hoitomuodon mahdollisuuksista, vaikka olisivat sen itse kokeneet. Tämän määritelmän mukaan validien tutkimustulosten puuttuessa lääkäreille annetaan suosituksia, jotka eivät ole tunnustaneet akupunktion mahdollisuuksia.

Mikä akupunktiossa viehättää?

Eräs asia joka perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä viehättää on se, että se on lääkkeetön vaihtoehto, mutta myös se, että se  pyrkii parantamaan sairauden syyn ja vahvistamaan kehon omaa kykyä parantua.

Perinteinen kiinalainen lääketiede näkee ihmiskehon sisältävän 12 päämeridiaania sekä 8 sivumeridiaania. Ne kytkeytyvät toisiinsa ja muodostavat verkoston, joka ylläpitää kehon kuntoa ja terveyttä.

Meridiaaneilla tarkoitetaan väyliä, kanavia tai ratoja, joissa akupunktiopisteet sijaitsevat. Tiede ei vielä nykyäänkään osaa selittää, mitä meridiaanit ja akupisteet ovat, tai miksi niiden käyttö vaikuttaa suotuisasti, sillä kuten jo todettu, sitä, miksi akupunktio auttaa erilaisiin vaivoihin, ei voida todistaa tieteellisesti. On silti olemassa runsaasti kokemusperäistä tietoa siitä, että akupunktiohoidolla saadaan hyviä tuloksia, paitsi kivuissa, myös kroonisissa sairauksissa.

Tästä huolimatta, en koskaan voi luvata potilaalle etukäteen, että akupunktiokäsittelystä on hyötyä, kuten ei oikeastaan kukaan mukaan terveyden- tai sairaudenhoidon ammattilainen. Vaikutukset ovat yksilöllisiä ja myös riippuvaisia hoitajan tietotaidosta.  Jokainen hoitaja tekee varmasti aina parhaansa, mutta mahdollisuuksia ja hoitovaihtoehtoja on valtavan paljon. Jos käsittely ei auta, syynä voi olla hoitajan ja hoidettavan välinen suhde, se että ei ole käytetty sopivaa tekniikkaa kyseiseen vaivaan tai että juuri nyt ei ole sopiva aika ottaa hoitoja. Sanomattakin lienee selvää, että kaiken perustana on hoitajan riittävä ammattitaito ja sen päälle rakentunut kokemus, kuten muissakin hoitoammateissa.

Akupunktio on yksi hoitomuoto muiden joukossa. Hoidon onnistuminen vaatii aikaa ja on riippuvainen myös hoidettavan sitoutumisesta hoitoon. Yhdellä hoitokerralla voidaan toki saada apua ja lievitystä vaivaan, mutta usein se on väliaikaista ellei hoitoa uusita.

Voisivatko hormonit olla syynä tehoon?

Akupunktuurilla on kyky lievittää erilaisia vaivoja, mutta sen perimmäistä vaikutustapaa ei siis ole pystytty länsimaisessa lääketieteessä selvittämään.

Se on pystytty selvittämään, että neulan aiheuttama ärsytys kiihdyttää elimistön endorfiinien, kipua vähentävien ja hyvänolontunnetta aiheuttavien aineiden vapautumista. Siten kivut hellittävät ja olo rentoutuu Endorfiinipitoisuuksien hetkellinen kasvu ei kuitenkaan selitä pitkäaikaisvaikutuksia – jokusella peräkkäisellä hoitokerralla moni pääsee vaivoistaan eroon kuukausiksi, osa jopa vuosiksi.

 On spekuloitu useamman eri teorian välillä. Ruotsalaiset tutkijan havaitsivat akupunktuurin vapauttavan oksitosiinihormonia. Tämä samainen hormoni käynnistää kohdun supistelun kun on synnytyksen aika, ja käynnistää maidon herumisen, sen jälkeen sekä aikaansaa hyvänolontunnetta.

Myös porttikontrolliteoriaa on  arveltu syyksi. Patrick Wallin kehitti teorian 1960-luvulla. Sen mukaan ääreishermoston ärsyttäminen neulalla synnyttää hermoratoihin impulssivirran, joka voittaa samoja ratoja käyttävät kipuimpulssit ja vaimentaa näin kivun tuntemista. Tämä teoria tosin ei omasta mielestäni oikein sovi, sillä silloin neulojen pitäisi sattua jatkuvasti kun ne ovat pistettynä ihoon ja näin ei yleensä ole.

Hoitosuhde

Akupunktiohoitajan kanssa hoitosuhde on pääsääntöisesti varsin erilainen kuin vaikkapa lääkärin kanssa. Hoidettavan saama huomio on usein kokonaisvaltaista ja hyvin tiivistä. Sen lisäksi hoitokertoja tulee useimmiten useampi peräkkäin, sillä akupunktuurihoito ei ole kertaluonteista. Hoidettava ja hoidon antaja tapaavat yleensä ainakin kolmesta viiteen kertaa päivien tai viikkojen välein, riippuen täysin vaivan laadusta. Pitkään kestänyt krooninen tila, vaatii usein huomattavasti pidemmän hoitojakson. Usein käy myös niin, että hoidettava huomaa niin selkeän vaikutuksen, paitsi hoidettavaan vaivaan, koko kehoonsa, että hän haluaa tulla säännöllisesti hoitoon ylläpitääkseen terveyttään. Näin saattaa syntyä jopa vuosia kestävä hoitosuhde, vaikka hoitoväli pidentyisi.

Jokainen hoitokerta aloitetaan keskustelulla hoidettavan voinnista sekä diagnoosilla jonka menetelmät vaihtelevat hoitajasta toiseen, riippuen mm. minkälaisen koulutuksen hän on saanut. Perinteisiä diagnoosimenetelmiä ovat mm. hoidettavan pulssin kuuntelu, ihon värin ja kielen ulkonäön tarkkailu, äänen sekä olemuksen havainnointi sekä tietysti voinnista kyseleminen. Tapaamisten aikana syvennytään usein myös siihen, mitkä asiat ovat vaikuttaneet vaivojen syntyyn.

Hyödyt ja haitat

Akupunktio on erittäin turvallinen hoito, edellyttäen että sen antaja on saanut asianmukaisen koulutuksen, mutta silläkin on sivuvaikutuksena. Tavallisin niistä on väsymys. Toinen harvinainen, mutta mahdollinen sivuvaikutus on mustelma pistokohdan ympärillä. Joillakin vaivat voivat myös äityä pahemmaksi ensimmäisellä hoitokerralla, ennen kuin alkavat helpottamaan.

Joskus kuulee mainittavan myös akupunktuurista saatuja hepatiittitartuntoja, mutta näitä ei pääse syntymään mikäli hoitoa annetaan steriileillä kertakäyttöneuloilla. Tämä on hyvä tarkistaa hoitoon mentäessä.

Vakavimpia haittoja joita akupunktiosta voi tulla ovat sisäelinten puhkaisut. Näitä syntyy vain taitamattoman hoitajan toimesta, kun häneltä puuttuu asianmukainen tietotaito anatomiasta, eli kunnollinen koulutus.

Kuten ylläolevasta voi havaita, vakavat haitat syntyvät lähinnä taitamattomuuden vuoksi ja muutoin haitat ovat pieniä ja ohimeneviä.

Jos kiinnostuit akupunktiosta, suosittelen ottamaan yhteyttä lähimpään akupunktiohoitajaan. Itselläni on vastaanotto Vihdin kirkonkylällä.